LIMBA ROMANALIMBA ENGLEZAINDICE NUMEAUTORCOMANDA
HOME
 
  Home
UtilizareEditia RO 2017Limba Engleza
Limba RomanaComanda
 

Realizarea şi utilizarea indexului

Indexul independent TUDOR-ART este parte a unui grup de produse complementare, destinate informării instituţiilor şi persoanelor active în domeniului artelor plastice şi în piaţa de artă din România. Muncile de configurare a acestor produse, de culegere a datelor bio-bibliografice şi de monitorizare a vânzărilor publice de artă au început la 1 august 2000 şi continuă, fără nici o întrerupere, la data închiderii acestei ediţii. În versiune on-line, indexul a fost făcut public la 1 septembrie 2005 şi este utilizat de abonaţi români şi străini.

În ediţie tipărită, indexul conţine, în detaliu, informaţii despre opere de artă adjudecate în săli de licitaţie din România şi vânzări realizate în galerii de artă. Organizarea datelor este alfabetică, pentru artişti, şi cronologică, pentru adjudecarea lucrărilor. Vânzările în galerii sunt specificate separat. Această modalitate de lucru dă posibilitatea utilizatorului să facă analize dintre cele mai apropiate de nevoile sale.

Conform uzanţelor internaţionale, casele de licitaţie sunt surse de maximă încredere pentru expunerea publică a informaţiilor despre opere licitate şi despre adjudecări. Aceste instituţii au organisme internaţionale de autoreglementare foarte sensibile la conservarea încrederii în comerţul cu artă. Exemplul cel mai cunoscut este CINOA (Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art), fondată în 1935 la Brusseles. Galeriile de artă trebuie sa facă dovada oficială a vânzărilor introduse în index.

Indexul independent TUDOR-ART nu conţine în versiunea sa inaugurală indici de evoluţie a cotelor autorilor pe piaţa de artă din România. Indicele TUDOR-ART, aflat încă în lucru, este tratat de noi cu maximă responsabilitate, el urmând să influenţeze major deciziile investitorilor în artă.

Moneda în care am specificat preţul de adjudecare a operelor de artă este EURO. Această monedă a intrat în circulaţie la 1 ianuarie 2002. Pentru monitorizările anterioare, am folosit simultan leul momentului şi dolarul american, în raportul făcut public de Banca Naţională a României. Convertirea în EURO a preţurilor de adjudecare din perioada 1 ianuarie 1995 - 31 decembrie 2001 s-a făcut la cursul euro-dolar publicat de Banca Naţională a României în prima zi de lucru a anului 2002. În versiunea on-line, Indexul TUDOR-ART foloseşte simultan toate cele trei monede.

Ţările specificate ca loc al naşterii sau al dispariţiei artiştilor respectă configuraţiile geografice actuale.

O importantă corectură a informaţiilor a fost necesară în pregătirea ediţiei tipărite a Indexul independent TUDOR-ART. O parte dintre artiştii mai putin vizibili pe mijloace publice de documentare au primit în index, în premieră, câteva repere biografice. Celor nominalizaţi în cataloage numai prin lectura semnăturii, rămaşi neidentificaţi în urma cercetării noastre, le-am adaugat [s] ca semn al menţinerii interesului de identificare, pentru ediţiile viitoare.

Multe dintre atribuirile îndoielnice, sesizate de noi sau semnalate de abonaţii on-line şi alte neajunsuri de acelaşi fel, au fost rezolvate prin revizionarea completă şi comparativă a lucrărilor licitate în perioada 1995-2011 (37 841), ediția I, 1995-2012 (48.197), ediția a II-a și 2005-2016 (67.255), ediția a III-a.

Semnăturile artiştilor sunt accesibile publicului larg în premieră absolută. Semnăturile au doar un caracter informativ, orientativ, foarte apreciat în lumea exploratorilor în piaţa de artă. Evaluatorii profesionişti ştiu însă că semnătura artistului conţine elemente diferite de la o lucrare la alta, de la o perioadă la alta etc. Utilizarea semnăturilor reproduse în index, în alt scop decât cel enunţat aici, este total interzisă.

Independenţa Indexului TUDOR-ART este asigurată de realizarea sa în condiţii libere de orice interes comercial şi speculativ, exercitat de noi pe piaţa de artă din România. Finanţarea documentării şi a realizării proiectelor TUDOR-ART este asigurată exclusiv de autor şi de instituţile pe care le coordonează.

 
 
Indexul independent TUDOR-ART este protejat de Convenţiile Internaţionale aferente Dreptului de autor și, în Uniunea Europeană,
de Directiva 96/9/CE, referitoare la protecţia juridică a băncilor de date.
copyright © Dan Tudor 1995-2013 • webdesign Augustin Georgescu